Hayadda Shaqaalaha Dowladda SL: Shaqaalaha Da’doodu Lixdan Gaadhay iyo inta La Fasaxay Guryahooda Ha Joogaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *