Garoowe: Hooyooyin ka ganacsan jiray Jaadka oo xukuumada weydiistay bedelkiis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *